Hodowla Psów Rasowych Z Pisarskiej Wsi

Stanisław Szczypiński

ul. Wiśniowa 4 

43 - 332  Pisarzowice

tel. ( 033) 845 71 27

tel.kom. 695 666 425

mail: hodowla@zpisarskiejwsi.pl

poczta email

Boksery z rodowodem - Hodowla Psów Rasowych " Z Pisarskiej Wsi";